CBS Nijdjip contactgegevens

Adresgegevens

Nijdjip
Jongema 4
9001 LA Grou

Telefoon: 0566-622267
Mailadres: info@nijdjip-grou.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR behartigt de belangen van de ouders, leerlingen en het personeel en bevordert naar vermogen de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat onder andere omschreven hoe de raad moet zijn samengesteld, welke taken en bevoegdheden de raad heeft, en hoe geschillen kunnen worden opgelost. Een Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van (onderwijzend) personeel. De Nijdjipskoalle is onderdeel van de vereniging PCBO Leeuwarden en omstreken. Deze vereniging heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daar waar de MR beleid toetst op schoolniveau, doet de GMR dat op verenigingsniveau. In de GMR zitten gekozen ouders/leerkrachten uit de diverse scholen.

Belangstellenden en/of ouders met vragen kunnen altijd één van de MR leden aanschieten of bellen.
Het mailadres van de MR is mr@nijdjip-grou.nl

(meer over dit onderwerp)